Uw privacy is voor Chamar Tea van groot belang. Deze privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.chamartea.nl.


In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.


Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarom u specifiek hebt gevraagd. Wij verwerken de volgende gegevens:

Gegevens tijdens het bestel- of registratieproces:
NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
Emailadres
Betalingsgegevens

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze correct af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wanneer u zich op onze website registreert, kunt u aangeven of u onze digitale nieuwbrief met interessante informaties over onze producten wilt ontvangen.
Hiervoor gebruiken wij uw naam en emailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt uw naam en email in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Advertenties

Onze website vertoont algemene advertenties.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij delen uw gegevens enkel met derden met uw expliciete toestemming. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Uw adresgegevens (voor de verzending) met PostNL
Voor uw betalingen – Mollie.nl

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Identiteitsgegevens verwerkt Chamar Tea voor administratieve doeleinden, zoals:

  • het verwerken van uw bestelling (administratief)

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijn

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort of rijbewijs. Let op: maak op de kopie uw BSN-nummer onzichtbaar.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Chamar Tea
Europaplein 319
3526 WG Utrecht
info@chamartea.nl
06 45688217